sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Sıkca Sorulan Sorular

S�STRE ��LEM�NDE TOZ OLURMU?

Evet sistre i�leminde toz olur sistre makinalar�m�z en son teknolojiyle üretilen sistre makinalar�d�r hepsi torbal�d�r ama sistre i�leminde çok ince z�mparalar kulland���m�z için un tozu gibi çok ince toz ç�kar bu tozda mutlaka tozar en askari tozla sistre i�lemi gerçekle�tiririz .Mesela sistre i�leminde tozumuz marangozlarda oldu�u gibi kal�n tala� ç�karsayd� tozmazd�

TOZSUZ S�STRE ��LEM� D�YE B�R ��LEM KES�NL�KLE YOKTUR

S�STREY� BOYA BADANA ��LEM�NDEN SONRAMI ÖNCEM� YAPILIR?

Sistre i�leminin boyadan önce ve sonra yap�lmas� tamamen mü�teri ve boya badana yapan ki�iye aittir firmam�z luks parke sistre i�lemini boyadan önce yaparsa boya yapan ki�inin çok profosyenel çal��mas� laz�m zeminler kal�n naylonla kapatacak süpürkelikleri ka��t bantla kaplayacak kestirme yapt��� merdivenin ayaklar�na bez ba�layacak tarif etti�imiz �ekilde boya i�lemini uygularsa sistre i�lemi boyadan önce yap�labilir e�erki sistre i�lemi boyadan sonra yap�lacaksa sistre i�leminin çok az bir tozu olur sistre tozu boyaya yap��maz leke yapmaz.

LAM�NAT PARKELER S�STRE OLURMU?

Hay�r laminat parkeler sistre olmaz çünki laminat parkenin içeri�inde a�aç yoktur içi s�k��t�r�lm�� tala� yüzeyindede ka��t kaplama vard�r.

�Z�LEN AH�AP PARKEYE NE YAPILAB�L�R?

Cizilen ah�ap parke çok ince cizildiyse yani sadece cila çizildiyse ufak bir pamuk yard�m�yla rutu�lan�r e�erki cilan�n alt�ndaki ah�ap çizildiyse sistre cila i�lemi yap�lmas� gerekir.

LOKAL S�STRE YAPILIRMI?

Hay�r lokal sistre yap�lmaz lokal sistre yap�lan yüzey yeni sistre oldu�u için parlak ve güzel durur di�er parkelerinize uyum sa�lamaz çok belli olur.

S�STRE ��LEM�NDE YERDEN KURTULAN PARKELER YAPI�IRMI?

Hay�r sistre i�leminde yerden kurtulan parkeler yap��maz sistre i�leminde ah�ab�n yüzeyine i�lem yap�ld��� için oynayan parkelere faydas� yoktur cilaland�kdan sonra bir nebze yeni çilan�n etkisiyle oynamaz ama zamanla eski halini geri al�r.

S�STRE C�LA ��LEM�N�N MEVS�M� VARMI

Firmam�z luks parke ltd �ti mevsim �artlar�na uygun malzeme kullanmaktad�r su bazl� ve solvent bazl� çilalar�m�z her mevsime uygun markal� çilalard�r arzu etti�niz mevsimde firmam�z ankarasistrecilafiyatlar�.com ar�yarak bizden sistre cila hizmeti alabilirsiniz


Alt Kategoriler
linkler