sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Sistre Cila Yapım aşamaları

Zaman i�inde parkelerin g�r�nt�leri eskir ve g�ze k�t� bir g�r�nt� vermeye ba�lar. Bunun sonucu olarak da sistre cila uygulamas� ka��n�lmaz olur. Profesyonel parke ustalar� ve do�ru �ekilde se�ilmi� olan profesyonel makineler ile parkeleriniz ilk g�nk� gibi parlak ve g�zel olacakt�r. Bu i�lem sonucunda parkenizin �mr� uzayacak, sizi uzun bir zaman daha idare edecektir.

Sistre cila uygulamas�nda kullan�lan cilalar yerli ve ithal olmak �zere ikiye ayr�lmaktad�r. �thal cilalar ile parkenizin �e�idi ne olursa olsun en y�ksek verimi ald���n�z cila t�r�d�r. Fiyatlar aras�nda biraz fark olacakt�r ama uzun �m�rl� olmas� i�in se�iminizi ona g�re yapmal�s�n�z. �thal cila �e�itleri di�er uygulanan cilalara g�re daha uzun s�re zeminde kalmaktad�r. Sistre uygulamas�nda en �nemli a�ama y�zeyin kaba k�s�mlar�n�n z�mparalanarak temizlenmesidir. Sistre i�lemi s�ras�nda y�zeyde toz b�rak�lmamas�na dikkat edilmelidir. Bunlar� da teknolojik makineler ile rahatl�kla yapabilirsiniz. Bu makineler sayesinde uzanamad���n�z yerlerdeki toz ve kirleri rahatl�kla temizlersiniz. En kenarda kalm�� art�klar� almak i�inde buna uygun makine uygulanmal�d�r. Tozsuz ve temiz bir zemin elde edilebilmesi i�in tozsuz ve orijinal makineler kullan�l�r.

Parkelerinizin belli aral�klar ile bak�m�n� yapt�rman�z size daha b�y�k ekonomik masraflardan kurtaracakt�r.

linkler