sistre cila ankara
 
 • Abidinpaşa
 • Akdere
 • Ayrancı
 • Aydınlıkevler
 • Bahçelievler
 • Balgat
 • Beşevler
 • Birlik Mahallesi
 • Cebeci
 • Cevizlidere
 • Çankaya
 • Çayyolu
 • Çiğdem Mahallesi
 • Çukurambar
 • Demetevler
 • Demirlibahçe
 • Dışkapı
 • Dikmen
 • Etlik
 • Fatih Mahallesi
 • İncek
 • Gölbaşı
 • G.O.P
 • Keçiören
 • Küçükesat
 • Konutkent
 • Kurtuluş
 • Kırkkonaklar
 • Mamak
 • Oran
 • Ostim
 • Öveçler
 • Seyran bağları
 • Siteler
 • Site Yıldız
 • Sokullu
 • Söğütözü
 • Tuzluçayır
 • Türkkonut
 • Tandoğan
 • Türközü
 • Ulus
 • Ümitköy
 • Yenimahalle
 • Yenikent
 • Yüzüncüyıl
 • Gazi Osman Paşa
Sistre Cilanın önemi

Eskiyen parkelerin eskisinden daha iyi bir �ekil verilerek g�zelle�tirilmesi sistre sayesinde olmaktad�r. Eskiyen her malzeme mutlaka bir bak�mdan ge�irilmelidir. Nas�l bir makinenin par�alar� belli bir zaman sonra ya�lan�p bak�m istiyorsa ah�ap zeminlerin yenilenmesi ve tekrar kullan�ma kazan�lmas�n i�in de sistre yap�lmaktad�r.

Sistre yapan firma ve �ah�slar piyasada fazla bulunmamaktad�r. ��nk� sistre yapma i�i uzmanl�k isteyen bir aland�r ve herkes bunu yapamaz. Ayr�ca sistre yaparken teknolojik makineler kullan�ld��� i�in bu uygulama uzman ki�iler taraf�ndan yap�lmal�d�r. Ah�ap zeminler ��kt�klar� zamandan bu yana evler ve ofislerin g�r�n�mleri fark edilecek �ekilde de�i�mi�tir. Kaliteli ve g�ze ho� g�r�nmesi ah�ap zeminleri tercih sebebi yapm��t�r. Kullan�ma g�re, di�er kullan�m malzemelerine g�re uzun �m�rl� olan ah�ap zeminler yap�lacak kaliteli bir sistre ile ki�iyi daha uzun y�llara ta��yacakt�r.

Ah�ap zeminlerinizin sizinle uzun s�re birlikte olmas�n� istiyorsan�z onlar�n bak�m�n� belli aral�klar ile yapt�rman�z gerekir. Bu bak�m size hem zaman kazand�racak hem de ekonomik olarak bir�ok avantaj elde etmenizi sa�layacakt�r.

 

linkler